Het Vlaams Parlement keurde in februari op aangeven van Dierenminister Ben Weyts unaniem een decreet goed dat strengere straffen voorziet voor burgers en bedrijven die dieren mishandelen of verwaarlozen. Dierenbeulen kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen of zelfs 10 jaar in geval van recidive, en kunnen onmiddellijk worden aangehouden. Dankzij het decreet hebben rechters nu ook de mogelijkheid om bedrijven voor langere tijd of zelfs voor altijd te sluiten.

Garantie op effectieve straffen

Het decreet wordt nu aangevochten bij het Grondwettelijk Hof door de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV), de Vereniging van Industriële Pluimveeslachterijen (VIP), de Beroepsvereniging voor de Belgische Kalfsvleessector (BVK), een individuele hondenkweekster en Anizoo – de beroepsfederatie van dierenfokkers. Zij vinden dat het decreet te veel marge geven aan rechters om de straffen te bepalen. “Dat was echter een bewuste keuze, om te garanderen dat er effectieve straffen uitgesproken kunnen worden die rekening houden met verzachtende of verzwarende omstandigheden”, aldus Ben Weyts. De strengere regels zouden ook een concurrentieel nadeel zijn binnen de eengemaakte Europese markt. Ten derde zou de vrijheid van meningsuiting te veel in het gedrang komen omdat er nu ook strenge straffen mogelijk zijn voor verkopers die bedrieglijke publiciteit gebruiken, bijvoorbeeld door foto’s van andere dieren te gebruiken.

Achterhoedegevecht

“De strengere straffen voor dierenbeulen hebben een enorm draagvlak: ze werden in het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurd. Dit is een noodzakelijk én legitiem decreet”, zegt Weyts. “In mijn ogen voeren de slachthuizen en de dierenfokkers een achterhoedegevecht. We zullen onze zaak dan ook voluit bepleiten voor het Grondwettelijk Hof.”