“Het is een grote eer voor mij om te zetelen als volksvertegenwoordiger. Ik ga dan ook mijn uiterste best doen om het vertrouwen van de kiezer niet te beschamen. Ik besef dat de grote schoenen van Jan Spooren vullen een uitdaging is, maar ik kan terugvallen op mijn ervaring als schepen in Asse en de hechte en sterke groep die de N-VA-Kamerfractie is. In de Kamer ga ik mij toeleggen op het behoud van het groene en Vlaamse karakter van de Rand.”

Sigrid Goethals is apotheker van opleiding en heeft drie studerende kinderen. Buiten haar verschillende verantwoordelijkheden en haar gezin maakt zij graag tijd om gezellig te tafelen en te wandelen met Kroes, haar Sint-Bernardhond.