Kamerlid Frieda Gijbels vraagt al een geruime tijd naar de cijfers met betrekking tot ligduur en mortaliteit ten gevolge van COVID-19 in de verschillende ziekenhuizen in ons land. Zowel de ministers als Sciensano weigerden echter de cijfers te communiceren. Waarop Gijbels aanklopte bij het Comité voor Toegang tot Bestuursdocumenten om na te gaan of die weigering wel gegrond was. Daar kreeg Frieda gelijk.

Gebrek aan respect tegenover burgers

Uiteindelijk zou Sciensano vandaag de cijfers tonen en duiden tijdens de Bijzondere COVID-commissie, maar plots liet men weten dat de ‘cijfers daarvoor te moeilijk te interpreteren zijn’. Frieda Gijbels reageert misnoegd. “Ik dring al maanden aan op deze informatie zodat we er lessen uit kunnen trekken in verband met therapieën en verschillen in aanpak. En nu weigert men opnieuw om deze informatie vrij te geven, met een bijzonder flauw excuus, als je het mij vraagt. Wat een gebrek aan respect en transparantie ten opzichte van het parlement en zijn burgers.”

“Bij het begin van de Bijzondere COVID-commissie werd afgesproken dat een omvorming tot een onderzoekscommissie altijd een mogelijkheid zou zijn. De onwil van de regering om de nodige cijfers voor een correcte evaluatie te geven, dwingt ons om deze omvorming te vragen”, besluit Gijbels.