Sciensano mag niet langer COVID-informatie van ziekenhuizen achterhouden

Door Frieda Gijbels op 16 oktober 2020, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Coronacrisis
Frieda Gijbels

Sciensano moet de COVID-gerelateerde informatie van de ziekenhuizen bekendmaken. De commissie voor de openbaarheid van bestuur geeft N-VA-Kamerlid Frieda Gijbels gelijk. Gijbels trok naar de commissie met haar vraag voor openbaarheid nadat ze bot ving bij voormalig minister van Volksgezondheid De Block.

De coronagegevens zijn belangrijk om een beter inzicht in de crisis te verkrijgen, bijvoorbeeld over de regionale spreiding en hevigheid waarmee het virus toesloeg. Kamerlid Gijbels vroeg de volgende informatie op: per ziekenhuis het aantal opnames voor COVID-19;  het aantal opnames voor COVID-19 op intensieve zorgen, het aantal overlijdens na ziekenhuisopnames van COVID-19-patiënten en het aantal overlijdens na opname op intensieve zorgen.

Geen antwoord van Maggie De Block

“We stelden de vraag initieel aan minister De Block”, legt Gijbels uit, “maar die gaf geen antwoord op mondelinge of schriftelijke vragen. Uiteindelijk liet de minister weten dat we de informatie rechtstreeks aan Sciensano moeten vragen. Maar dat bleek nog moeilijker, want Sciensano weigerde om de nodige info te geven.”

Sciensano weigerde info vrij te geven

Sciensano beriep zich op de bescherming van de privacy om de info achter te houden. Maar dat houdt geen steek, zegt Frieda Gijbels. “We vragen geen namen maar geanonimiseerde gegevens. Na een tweede verzoek veranderde hun argumentatie: men kon die info niet vrijgeven omdat ze onvolledig was en tot mogelijke misvattingen zou kunnen leiden. Met andere woorden: Sciensano weigerde openbare info te delen omdat zij oordeelden dat wij daar verkeerde conclusies uit zouden kunnen trekken.”

Frieda Gijbels krijgt gelijk

Gijbels trok naar Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur. Die geeft haar gelijk wat de openbaarheid van de gegevens betreft en heeft vooral kritiek op de wisselende argumentatie van Sciensano. “We rekenen er nu op dat we de informatie spoedig zullen ontvangen. Ik hoop ook dat de nieuwe bevoegde minister, in het kader van de transparantie die deze regering zo hoog in het vaandel voert, dit zal bespreken met Sciensano. Want het kan niet dat het maanden duurt vooraleer dergelijke belangrijke informatie gedeeld wordt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is