De accijnsverhoging die de verlaging van de btw op elektriciteit moet compenseren, zou budgetneutraal zijn. Dat verkondigde premier De Croo keer op keer, zelfs in het parlement. Hij wuifde de argumenten van de oppositie weg. Zelfs de berekening van de FOD Financiën, die ook wees op een dreigend tekort van meer dan 700 miljoen euro, werd genegeerd. “Wat zien we nu: de minister van Financiën komt met een plan dat een gat in de begroting zal slaan van effectief meer dan 700 miljoen euro. Het bedrag waarvan De Croo zei dat we dat niet mochten geloven, daar komt de regering nu zelf mee af!”, aldus een verontwaardigde Loones.

Wat ligt er nu op tafel?

“Het wordt toch eens belangrijk dat we klaarheid krijgen: wat ligt er precies op tafel, wat zal de regering doen, zal zij haar beloftes nakomen? Er klopt van alles niet, men vergroot de onzekerheid in onzekere tijden.”

Grijp in via belastingen

Volgens Sander blijft het nuttig om specifieke maatregelen te nemen waarmee je doelgericht kan werken. “Maar deze regering geeft een cadeau door de btw te verlagen en pakt dat meteen terug door de accijnzen te verhogen. Wij willen iets anders: we stellen voor om rechtstreeks in te grijpen in de belastingen. Dat zullen de mensen veel beter voelen in hun portefeuille, en geeft hen meer vrijheid.”

Bekijk hier het interview van Sander in Villa Politica