Regering krijgt schitterend rapport van Nationale Bank

Door Peter Dedecker op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Financiën, Verandering
economische groei

Een hogere groei en hogere werkgelegenheid. Dat stelt de Nationale Bank vandaag vast in haar najaarsprojecties. Bovendien voorspelt ze sterk stijgende koopkracht voor de gezinnen in 2018. “Dit rapport is de strik rond het kerstgeschenk van de hervormingsregering aan de gezinnen”, reageert Kamerlid Peter Dedecker.

De Nationale Bank analyseert in de eerste plaats de realisaties van het lopende jaar 2017. Die zijn uitmuntend: de Belgische groei wordt opwaarts bijgesteld naar 1,7 procent. Dat komt vooral door een groter dan verwachte piek in zowel de bedrijfsinvesteringen als de werkgelegenheidscreatie.

Sterke arbeidsmarkt

De Nationale Bank geeft een duidelijke pluim aan het beleid van deze coalitie. Dedecker: "De jobcreatie is aangedreven door de recente beleidsmaatregelen, met name de loonkostenmatiging en bepaalde structurele hervormingen die het effectieve arbeidsaanbod vergroten. Dat vertaalt zich in een toenemende participatiegraad van vooral oudere werknemers."

“Langer werken is dus geen taboe meer, het beleid werkt en verdient verderzetting en versterking”, reageert Dedecker tevreden.

Verbeterde overheidsfinanciën

Naast een sterkere arbeidsmarkt wijst de Nationale Bank op de verbeterde overheidsfinanciën. Zo zouden we vandaag een overschot op de begroting hebben mochten we geen torenhoge staatsschuld uit het verleden moeten meetorsen. Het begrotingstekort van 2017 zal volgens de NBB uitkomen op 1,2 procent Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. BBP . Dat is 0,8 procent BBP beter dan in het voorjaar voorspeld werd. “Een rapport met grote onderscheiding mag je dit noemen. De eerdere criticasters hebben alweer ongelijk gekregen”, aldus Dedecker.

Stijging beschikbaar inkomen

Ook voor 2018 en 2019 ziet het er volgens de Nationale Bank goed uit: de economische groei zal hoger zijn dan eerder verwacht. Bovendien komt de Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift op kruissnelheid wat zorgt voor een sterke daling van de Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk . Resultaat: het beschikbaar inkomen (na belastingen dus) stijgt in 2018 met bijna 2 tot zelfs 2,4 procent in 2019. De spaarquote, het geld dat mensen op hun spaarboekje of beleggingsplan (kunnen) zetten, zal voor het eerst terug toenemen.

Beleid verderzetten

Toch bevat het rapport ook een waarschuwing: zonder nieuwe maatregelen zullen de overheidsuitgaven opnieuw beginnen stijgen, met gevolgen voor de noodzakelijke belastingdruk en begrotingstekort. Door de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing en het gebrek aan maatregelen uit het verleden is verder hervormen een permanente opdracht voor deze en volgende regeringen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is