Regels rond hormoonverstoorders niet afzwakken

Man met onkruidverdelger

De wetenschappelijke criteria voor hormoonverstoorders die de Europese Commissie voorstelt, kunnen de volksgezondheid bedreigen en kloppen juridisch niet. Europarlementslid Mark Demesmaeker wil het Commissievoorstel dan ook van tafel: “De Commissie gaat haar boekje duidelijk te buiten. Een uitzonderingsclausule holt het wettelijk verbod op het gebruik van hormoonverstoorders uit en druist in tegen de wet. We moeten alles eraan doen om onze burgers te beschermen. Heel wat studies linken de toename van onder andere kankergevallen, diabetes, obesitas en onvruchtbaarheid aan de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen.”

De Europese Commissie kwam vorig jaar met een voorstel voor wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen. Daarover werd afgelopen zomer een akkoord bereikt met nationale experten. Tegen dat voorstel ligt nu een bezwaar voor, dat Demesmaeker voluit steunt: “Met de uitzonderingsclausule die het voorstel bevat, overschrijdt de Commissie haar bevoegdheden. Ze verandert immers een essentieel onderdeel van het wettelijk verbod. En daarvoor kan ze het Parlement als medewetgever niet buitenspel zetten. De juridische dienst van het Parlement steunt ons overigens in die visie.”

Nieuwe tekst

Demesmaeker hoopt dat een parlementaire meerderheid zich achter het bezwaar schaart: “Ik zie niet in hoe een Parlement dat zichzelf respecteert dit kan laten passeren. De Commissie moet met een nieuwe tekst komen die juridisch waterdicht is, de gezondheid van consumenten beschermt en rechtszekerheid biedt aan producenten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is