Bij het aantreden van de paars-groene regering-Vivaldi eind 2020 werd een grote pensioenhervorming aangekondigd tegen september 2021. Het regeerakkoord stelde dat het voorstel als doelstelling zou hebben om de voorziene kost van de vergrijzing te beheersen.

Rode ballonnetjes en tweede zit

Intussen weten we dat er tegen september 2021 helemaal geen hervormingsplan ten gronde werd voorbereid. In september werden wel enkele rode ballonnetjes de wereld ingestuurd: makkelijker met vervroegd pensioen vanaf 42 gewerkte jaren en een minimumpensioen vanaf tien gewerkte jaren. Maar zelfs die ballonnetjes waren niet doorgesproken met de andere regeringspartners en zowat alle partijen vielen uit de lucht. De premier is zélf moeten tussenkomen en beloofde een tweede zit voor zijn collega-minister in de “late herfst”. “Nu dus, want binnen een paar weken begint de winter”, merkt Kamerlid Wim Van der Donckt op.

Pensioenminister gebruikt tweede zittijd niet

Van der Donckt reageert dan ook verontwaardigd: “Ik had verwacht dat de pensioenminister de voorbije twee maanden gebruikt zou hebben om alsnog de beloofde structurele pensioenhervorming uit te werken, samen met sociale partners, experts en instellingen. Zij nodigde de werkgeversorganisaties echter pas gisteren uit voor een eerste gedachtewisseling over de pensioenhervorming. Nota bene nadat ze ‘s morgens in de bevoegde Kamercommissie nog beweerd had dat er al intense contacten waren geweest met de betrokken actoren (quod non) en bovendien zonder ons in te lichten over het op til zijnde overleg!”

Dezelfde rode voorstellen: inactiviteit versterken

“De voorstellen die voorgelegd werden aan de sociale partners gingen opnieuw helemaal niet over een duurzame hervorming om de betaalbaarheid van het pensioenstelsel op lange termijn te garanderen. Integendeel, het waren (dezelfde) rode voorstellen die veeleer inactiviteit versterken en ten gronde niets veranderden aan het probleem van de gelijkgestelde periodes zonder bijdragen”, gaat Van der Donckt verder.

Paars-groene pensioenhervorming is fata morgana

“Hervormingen in de pensioenen (en arbeidsmarkt) zijn er niet, tenzij om de passieven – ongeveer de helft van het aantal mensen met een nieuw minimumpensioen heeft géén 20 effectief gewerkte jaren op de teller – nog meer te belonen. Over hoe dat allemaal zal betaald worden lezen we allemaal weinig of niets. Stilaan is het voor iedereen duidelijk dat de zogezegde pensioenhervorming van de regering-Vivaldi een “fata morgana” is”, besluit Van der Donckt.