Wim Van der Donckt

Kamerlid

Wim is geboren in Oudenaarde op 6 juni 1965 en getogen in Olen. In zijn jeugdjaren volgde Wim de Grieks-Latijnse aan het Sint-Jozefscollege van Herentals. Daarna trok Wim naar Antwerpen en Leuven om er Rechten te studeren. Na zijn militaire dienstplicht bij de militaire politie in het parlement legde hij in oktober 1992 de eed af als advocaat. In 1995 was hij nauw betrokken bij de oprichting van het advocatenkantoor – thans – Mattijs, Voet & Co in Lier. In 2000 werd Wim benoemd tot plaatsvervangend rechter bij de politierechtbank van Mechelen. Van 2002 tot 2016 maakte hij dan weer deel uit van de Raad van de Orde van de Mechelse Balie, waarvan hij de secretaris was, en van 2016 tot 2017 was hij ook lid van de benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.

Sociaal engagement
Wim draagt sociaal engagement hoog in het vaandel. Zowel in Antwerpen als in Leuven was hij als student actief in de KVHV, waarvan hij tijdens het academiejaar 1990-91 praeses werd. In 1993 werd hij verkozen tot stagiairs-vertegenwoordiger aan de Mechelse Balie, alwaar hij ook actief werd als bestuurslid in de Conferentie van de Jonge Balie, om daarvan uiteindelijk voorzitter te worden. Begin jaren 1990 was Wim tevens ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging in Mechelen en in 1995 werd hij lid van de Ronde Tafel Mechelen, een service club, waarvan hij dan uiteindelijk eveneens gedurende twee opeenvolgende jaren voorzitter werd. Begin 2000 was Wim gedurende een vijftal jaren voorzitter van het V.V.A. Willebroek-Vaartland.

Actief in Bonheiden
Wim woont nu, na een tussenstop in Mechelen, in het groene Bonheiden, waar hij alras lid (en ondervoorzitter) werd van de plaatselijke N-VA-afdeling. In 2013 was hij enkele maanden plaatsvervangend gemeenteraadslid en schepen van Bonheiden. In oktober 2015 werd hij verkozen tot voorzitter van de N-VA-van het arrondissement Mechelen en trad hij toe tot de nationale partijraad van de partij. Sinds 2019 is hij opnieuw gemeenteraadslid van Bonheiden.

Specialist in de Kamer
Bij de federale verkiezingen van 2014 stond Wim voor het eerst op een politieke lijst als derde opvolger op de Kamerlijst voor de provincie Antwerpen. In maart 2017 werd hij lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van Zuhal Demir, die benoemd werd tot staatssecretaris. Tijdens die relatief korte periode in het federaal parlement ontpopte Wim zich onmiskenbaar als specialist Werkgelegenheid in de commissie Sociale Zaken. 

Bij de federale verkiezingen van 2019 kreeg Wim de eerste opvolgersplaats op de Antwerpse Kamerlijst. Zo kwam hij in oktober 2019 terug in de Kamer in opvolging van Jan Jambon, die Vlaams minister-president werd. Wim is er vast lid in de commissie Financiën en Begroting.

Thuis
Wim is getrouwd en vader van twee kinderen, Eline en Maarten.