Recht om vergeten te worden van 10 naar 5 jaar voor jongeren

Op dit moment geldt een termijn van 10 jaar vooraleer men zich kan beroepen op het recht om vergeten te worden. De N-VA wil dat de termijn voor jongeren tot 21 jaar verlaagd wordt naar vijf jaar. Als je jong bent en herstelt van kanker, is de kans extra groot dat de ziekte niet terugkeert. Dat zou veel beter moeten meegewogen worden door verzekeraars dan nu het geval is, zegt Anneleen Van Bossuyt. “Het kan niet de bedoeling zijn dat wanneer je op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met deze vreselijke ziekte en er succesvol tegen hebt gestreden, je tot tien jaar nadien minder kansen krijgt dan leeftijdsgenoten om je leven uit te bouwen.”

“We zijn blij dat de PS inspiratie vindt in onze voorstellen en hopen dat onze voorstellen nu ook door de andere collega’s van de meerderheid gesteund zullen worden”, concludeert Van Bossuyt.

Meldingsplicht moet ook weg

Het voorstel van de N-VA gaat verder dan de andere voorstellen die nu op tafel liggen. Zo blijft er nog steeds de verplichting om de ziekte te vermelden in je verzekeringsaanvraag. “Deze meldingsplicht staat eigenlijk haaks op het recht om vergeten te worden. Zodra een verzekeraar weet dat zijn cliënt in het verleden geconfronteerd werd met een kanker, zal hij daar onbewust rekening mee houden in zijn beoordeling. Wij willen dat het recht om vergeten te worden letterlijk wordt toegepast en de meldingsplicht wordt geschrapt”, aldus Anneleen Van Bossuyt.

Ook andere verzekeringen

En hoewel de discriminatie rond de schuldsaldoverzekering is opgelost, hebben gewezen kankerpatiënten en chronisch zieken nog steeds problemen om andere verzekeringen af te sluiten. Zo is ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de reisannulatieverzekering vaak minder toegankelijk voor hen.

Van Bossuyt: “Bij reisannulatieverzekeringen wordt standaard tussenkomst voor annulatie geweigerd voor aandoeningen die bestaand en bekend waren bij onderschrijving van het verzekeringscontract, zelfs voor stabiele aandoeningen. Hier willen we verandering in brengen. Een gewezen kankerpatiënt zou zonder problemen een standaard reisannulatiecontract moeten kunnen aangaan, zonder vrees dat hij bij een plotse herval al zijn centen kwijt is.”