De Vlaamse Regering beslist definitief om alle vergunningsaanvragen voor windturbines groter dan 1.500 kW in eerste aanleg te laten behandelen door eenzelfde instantie. Vandaag lopen broodnodige investeringen vertraging op omdat vergunningsaanvragen in eerste instantie een maandenlange procedure doorlopen bij de provincie én meestal daarna opnieuw een maandenlange beroepsprocedure bij de Vlaamse overheid, om vervolgens toch telkens weer bij de Raad voor Vergunningsbetwisting te belanden. Door alle aanvragen onmiddellijk op het Vlaams niveau te behandelen, wordt minstens 6 maanden tijdswinst geboekt voor de aanvragers. 

Rechtsbescherming blijft gegarandeerd

De beslissing verduidelijkt en versnelt niet alleen de realisatie van hernieuwbare energieprojecten, maar maakt ons ook onafhankelijker van fossiele brandstoffen zoals gas. Rechtsbescherming blijft gegarandeerd via een beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De verschuiving van de bevoegdheid betekent geenszins dat de bescherming van een gezond leefmilieu minder wordt. Wie een vergunning verleent, blijft immers gebonden aan de inhoudelijke beoordelingscriteria. 

Verhoogde ambities op vlak van hernieuwbare energie

“Vlaanderen verhoogde pas nog de ambities op het vlak van hernieuwbare energie met 50 procent. In plaats van 108 MW extra wind per jaar gaan we voor 150 MW. In plaats van 300 MW extra zon, gaan we voor 450 MW. We zitten op dat vlak ook op schema, met maar liefst 500 MW aan projecten die de voorbije twee jaar van mij een vergunning kregen. Dat gaat over 121 extra windmolens. Deze beslissing zorgt er alvast voor dat aanvragers in de toekomst sneller zekerheid krijgen”, besluit Vlaams minister Zuhal Demir.