Promaz-fonds: Zuhal Demir stuurt deurwaarders naar stookoliesector

Door Zuhal Demir op 3 mei 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Zuhal Demir

De werking van het langverwachte stookoliefonds om de sanering van lekkende mazouttanks te vergoeden wordt maar niet in orde gebracht door de stookoliesector. De maat is vol voor Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Minister Demir stelt de sector in gebreke en stuurt deurwaarders naar oliesectorfederaties Informazout, de Belgische Petroleum Federatie en Brafco. “De flagrante weigering van de sector om de gedupeerde gezinnen uit de nood te helpen getuigt van een schrijnend gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.”

Nog altijd hebben in Vlaanderen naar schatting 730.000 gezinnen een stookolietank, waarvan de meeste ondergronds. Bij ongeveer 10.000 tanks is er sprake van bodemverontreiniging door een lek. Omdat die schade vaak niet (of niet helemaal) gedekt wordt door de verzekering, kan dat leiden tot financiële drama’s voor de betrokken gezinnen.

Stookoliesector laat 10.000 gezinnen in de kou staan

Daarom werd in 2019 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de verschillende gewesten, de federale staat en de sector, waarbij vzw Promaz werd opgericht door de oliesectorfederaties Informazout, de Belgische Petroleum Federatie en Brafco. De sector ondernam sinds toen echter onvoldoende stappen om te zorgen dat het fonds gezinnen kan vergoeden. De werking van het fonds blijft uit. “Intussen blijven ongeveer 10.000 gezinnen in de kou staan en draaien ze zelf op voor de opkuis van de bodemverontreiniging, wat varieert van gemiddeld 47.000 euro tot uitschieters boven 100.000 euro”, zegt Demir.

De minister heeft in overleg met de OVAM en enkele juristen onderzocht welke hefbomen er zijn om ervoor te zorgen dat de sector hun verantwoordelijkheid wél opneemt.

Deurwaarders ook naar thuis van zaakvoerders

Demir stuurt daarom deurwaarders, gewapend met een ingebrekestelling, naar de oliesectorfederaties Informazout, de Belgische Petroleum Federatie en Brafco. Ook de drie betrokken zaakvoerders worden persoonlijk in gebreke gesteld. Demir eist dat de sector de werking van het Promaz-fonds in orde brengt tegen uiterlijk 31 mei van dit jaar. Doen ze dat niet, dan heeft Demir een plan B klaar om het geld op een alternatieve manier te proberen vorderen van diezelfde sector.

Eigenbelang boven welzijn Vlamingen

“Hun flagrante weigering om het samenwerkingsakkoord loyaal uit te voeren, getuigt van een schrijnend gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor de rotzooi en vervuiling die ze veroorzaakten. Dit gaat over mensen. Hun cynisch machtsspel zadelt niet alleen gigantisch veel gezinnen op met een torenhoge saneringsfactuur, ze hypothekeren tegelijkertijd de versnelde sanering van verontreinigde bodems én de volledige uitvoering van de transitie naar een klimaatneutraal Vlaanderen. Hun handelen getuigt van een winstbejag dat het eigenbelang laat prevaleren boven de welvaart van Vlaanderen en het welzijn van de toekomstige generaties Vlamingen”, zegt Demir fors.

Demir benadrukt dat de Vlaamse Regering alles binnen haar mogelijkheden zal doen om in dit dossier effectief de vervuiler te laten betalen. “Zowel de getroffen gezinnen als de belastingbetaler zouden niet mogen opdraaien voor deze vervuiling”, besluit Demir, die ook de andere gewesten en de federale overheid gevraagd heeft de sector ook in gebreke te stellen.

Beluister Zuhal Demir over de Promaz in De Inspecteur op Radio 2

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is