In 2019 startte Vlaanderen onder impuls van nu G-sport Vlaanderen) het G-sportcoachtraject in zeven Vlaamse revalidatiecentra. Vlaams minister van Sport Ben Weyts investeerde zo’n 175.000 euro zodat twee G-sportcoaches gedurende drie jaar ruim 450 revalidanten de weg hebben kunnen wijzen naar sportmogelijkheden op maat. Bijna de helft van hen is effectief gestart met sporten en 57 mensen zijn momenteel nog zoekende naar een geschikt sportaanbod. Uit het rapport blijkt ook dat hoe langer revalidanten worden opgevolgd door de G-sportcoaches hoe meer revalidanten ook sporten. “Het helpen zoeken naar een geschikte sport is één ding”, zegt Weyts. “Maar de opvolging is eens zo belangrijk om de mensen te motiveren om te blijven sporten.”

Betere levenskwaliteit

Waar de focus vooral ligt op revalidanten met een amputatie, polytrauma of dwarslaesie, bleken tijdens dit project ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel veel interesse te hebben in deze sportwerking. “We zijn ervan overtuigd dat de inzet van G-sportcoaches ook toepasbaar kan zijn bij andere doelgroepen, zoals mensen met chronische aandoeningen (MS, Parkinson,…)”, zegt Ben Weyts. “Zeker bij de fysiek zwakkeren biedt sport en beweging eens zo meer levenskwaliteit.”

Structureel verankeren

De revalidatiecentra zijn dermate overtuigd van de meerwaarde die G-sportcoaches kunnen bieden aan hun revalidanten, dat zij de samenwerking nu ook structureel verankeren in hun sport- en beweegbeleid.