Verantwoordelijkheid nemen

Volgens Vermeulen moeten de betrokken burgemeesters en hun lokale politiezones hun verantwoordelijkheid nemen. “Iets meer dan de helft van de totale politie-inzet is afkomstig van de eigen lokale zone. Voor de rest doen de lokale zones beroep op de federale politie en het nationaal solidariteitsmechanisme tussen de politiezones. Door de sterke stijging komt deze solidariteit onder druk te staan en kunnen andere evenementen minder gebruik maken van extra steun”, aldus Brecht Vermeulen.

Meer bevoegdheden voor stewards

Voetballiefhebber Vermeulen wil niet zo ver gaan om de voetbalclubs zelf te laten instaan voor de beveiligingskosten. Maar hij heeft wel een waarschuwing klaar. “Ik begrijp dat de toegenomen kosten alsook de verhoogde werkdruk voor alle politiekorpsen, niet langer te verantwoorden zijn. Daarom heb ik zelf drie jaar gewerkt aan de vernieuwde voetbalwet, die onder meer tot doelstelling had om de kostprijs van het voetbal te doen verlagen door bijvoorbeeld stewards meer bevoegdheden te geven.”