Polarisatie en import buitenlandse conflicten in strijd met Vlaamse erkenningscriteria moskeeën

Door Liesbeth Homans op 7 april 2017, over deze onderwerpen: Turkije, Justitie, Staatsveiligheid
Liesbeth Homans

“De Staatsveiligheid geeft zwart op wit aan dat Diyanet, het Turkse departement van religieuze zaken, bijdraagt tot polarisatie binnen de Turkse gemeenschap door het profileren van Gülen-aanhangers als ‘staatsvijanden’. Dat mogen we in Vlaanderen niet tolereren”, zegt Vlaams minister van Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering Liesbeth Homans, die als minister van Binnenlands Bestuur ook bevoegd is voor de erkenning van moskeeën. “In plaats van welles-nietesspelletjes zouden we beter eendrachtig een duidelijk signaal geven dat dit soort inmenging vanuit Turkije in onze samenleving niet kan.”

De afgelopen maanden zijn er uit diverse hoeken vragen gesteld over de rol van Diyanet in onze samenleving. Van extremisme of radicalisering is er weliswaar geen sprake, aldus de Staatsveiligheid (VSSE), maar Diyanet zou wel meegaan in de politiek van de AKP-partij van president Erdogan en bijdragen aan de polarisering binnen de Turkse gemeenschap door het profileren van ‘staatsvijanden’. Zo waren Gülen-aanhangers en -sympathisanten volgens diezelfde VSSE niet langer welkom in sommige Diyanet-moskeeën na de mislukte staatsgreep van vorige zomer in Turkije.

Maatschappelijke relevantie

Op dit ogenblik behoren in Vlaanderen 13 van de 28 erkende moskeeën tot het Diyanet-netwerk. Zij moeten blijvend voldoen aan de erkenningscriteria die in het Vlaams Gewest gelden. Een van die criteria is de maatschappelijke relevantie van de moskee. Concreet wil dat zeggen: de mate waarin de geloofsgemeenschap zich inschakelt in de lokale geloofsgemeenschap, de inburgering van haar leden en de mate waarin de geloofsgemeenschap een open en constructieve houding aanneemt ten aanzien van de ruime gemeenschap.

Duidelijk signaal geven

Minister Homans heeft herhaaldelijk bij federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aangedrongen op meer informatie over de mate waarin de algemene zorgwekkende problematiek bij Diyanet zich ook voordoet bij de individuele erkende moskeeën in Vlaanderen. In een recent nieuw rapport stond voor het eerst informatie met betrekking tot zo’n individuele moskee. Dat rapport legt met name de link tussen de algemene problematiek met Diyanet, het polariseren in onze samenleving, en de Fatih-moskee in Beringen. “Polarisatie tussen bevolkingsgroepen gaat regelrecht in tegen de erkenningscriteria die we in Vlaanderen hanteren. Het is dan ook mijn plicht om een duidelijk signaal te geven en in zo’n geval een procedure op te starten tot intrekking van de erkenning”, besluit minister Homans. Intussen blijft zij ook verder aandringen bij minister Geens op rapporten over de overige twaalf erkende Diyanet-moskeeën in Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is