In februari bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS) en de daarbij horende bijsturing van het mestbeleid. Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken om een vergunningstop zoals in Nederland te voorkomen en om zuurstof te geven aan duurzame landbouw, ons leefmilieu én het ondernemerschap in Vlaanderen. Elke besliste maatregel gaat gepaard met sociaal flankerend beleid. 

Inspraak voor alle belanghebbenden

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) inspreken op de ontwerpplannen. De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden in overweging genomen bij de goedkeuring van het plan-MER en bij de vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse Regering.

In gesprek met veel landbouwers

Zuhal Demir: “In tussentijd zitten we niet stil. De zogenaamde piekbelasters, de rode bedrijven, worden alvast individueel gecontacteerd en alle regelgeving wordt voorbereid. De voorbije maanden ben ik zelf met verschillende landbouwers in gesprek gegaan. Zij zijn vaak geschrokken van de maatregelen die nodig zijn om ons leefmilieu en de gezondheid te beschermen, maar tegelijk begrijpen velen ook dat niets doen geen optie is. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, en in dat bedje wil Vlaanderen niet ziek zijn.”