"Het systeem van dubbele contingentering, waarbij er een opsplitsing werd gemaakt tussen kansarme leerlingen en ‘gewone’ leerlingen, was allerminst transparant en de gewenste effecten van sociale mix bleven uit", aldus Arnout Coel."‘We gaan nu voor een aanpak op maat van de scholen. Het nieuwe decreet voorziet nog steeds in de mogelijkheid om tot 20 procent plaatsen voor ‘ondervertegenwoordigde groepen’ vrij te houden, maar legt dat niet meer op en laat de uitwerking aan de lokale besturen."

Niet tornen aan vrije schoolkeuze

“We willen meer vrijheid leggen bij de ouders en bij het lokale niveau”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We gaan dus niet langer één verregaand voorrangssysteem opleggen aan alle gemeenten. Als er toch nog met voorrangsregels gewerkt wordt, dan zal dat beperkt zijn en op basis van de lokale situatie. We maken het zo mogelijk om in te spelen op plaatselijke noden, zonder al te veel te tornen aan de vrije schoolkeuze. De dubbele contingentering was een dwingend en centralistisch systeem, dat geen rekening hield met verschillen tussen gemeenten.”

Dat betekent dus het in gewoon basisonderwijs mogelijk wordt om leerlingen maximaal te ordenen op basis van hun schoolvoorkeur en toeval. Deze Vlaamse Regering blijft daarnaast ook inzetten op capaciteitsverhoging in het basis- en secundair onderwijs.

Minder planlasten

Arnout Coel: "Ten slotte betekent het naast meer vrijheid voor de ouders of leerling ook een planlastvermindering. Zo vervalt voor scholen zonder capaciteitsdruk onder meer de verplichting om capaciteiten en vrije plaatsen te bepalen, net zoals het reserveren van aparte periodes voor voorrangsgroepen.”

Vanaf schooljaar 2023-2024

Het decreet komt normaal gezien de komende weken ter stemming komen op de agenda van de plenaire vergadering en kan al vanaf 1 september 2022 in voege treden voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024.