Elk jaar keurt het Vlaams Parlement een verzameldecreet goed met regelgeving voor alle onderwijsniveaus. Het is een decreet dat wordt gekenmerkt door techniciteit, maar het zorgt wel voor noodzakelijke aanpassingen. Woensdag gaf het Vlaams Parlement groen licht aan het Onderwijsdecreet XXX.

Leerplicht naar vijf jaar

De verlaging van de leerplicht is de meest opvallende maatregel uit het decreet. Elke kleuter ouder dan 5 jaar zal vanaf volgend schooljaar 290 halve dagen op school moeten zijn. Met die maatregel willen de parlementsleden de kleine groep kleuters die momenteel niet wordt bereikt maximale onderwijskansen geven.“We zijn tevreden dat met dit decreet de leerplichtverlaging naar vijf jaar wordt verankerd”, zeggen Kathleen Krekels en Koen Daniëls.

Levensbeschouwing voor kleuters

Het decreet biedt ook een oplossing voor de kwestie van de levensbeschouwelijke vakken. Volgens de grondwet moeten levensbeschouwelijke vakken worden aangeboden in het leerplichtonderwijs. Dat is niet zo evident in het kleuteronderwijs, daarom komt er een “opt in-systeem” waarbij ouders zelf kunnen kiezen of hun kind zo’n vak zal volgen of niet.

Screening om taalachterstand te vermijden

Andere opvallende maatregel is de taalscreening bij kleuters. “We zijn als N-VA verheugd dat er vanaf volgend schooljaar in de derde kleuterklas een verplichte taalscreening komt. We weten dat taalachterstand een grote voorspeller is van leerachterstand. Om die achterstand te vermijden behoort een taalbad binnenkort tot de mogelijkheden”, zeggen Annabel Tavernier en Koen Daniëls.

30 jaar om subsidies terug te vorderen

Arnout Coel legt zich in de commissie onderwijs toe op capaciteit, van investeringen in schoolinfrastructuur tot inschrijvingsregels. Hij toont zich tevreden dat Vlaamse subsidies voor schoolinfrastructuur tot 30 jaar kunnen worden teruggevorderd, indien een schoolgebouw een andere bestemming krijgt en bijvoorbeeld wordt verkocht. Voorheen was dat 20 jaar. “Dat moet ervoor zorgen dat de gebouwen waarin Vlaanderen investeert zo lang mogelijk een onderwijsdoel dienen”, verklaart hij.

Vier nieuwe opleidingen voor UHasselt

In het decreet is ook voorzien dat de UHasselt vier nieuwe opleidingen mag aanbieden. Vanuit de UHasselt kwam de vraag om uit te breiden met vier nieuwe studiedomeinen, maar daar is momenteel geen budgettaire ruimte voor. “Sommige Limburgse parlementsleden steunden deze oproep en verweten me mijn Limburggevoel kwijt te zijn, maar ik kan hen geruststellen dat dat nog springlevend is”, zegt Karolien Grosemans. “De vier nieuwe opleidingen zijn er in één keer vier meer dan we nu hebben. Dat is de uitvoering van het regeerakkoord en een grote stap vooruit.”

Ten slotte moeten onderwijsinstellingen in het leerplichtonderwijs en hoger onderwijs dankzij dit decreet voortaan minstens de officiële benamingen van de opleidingen hanteren. Dat is in het belang van leerlingen, leraren, docenten en ouders.  “Als de vlag de lading dekt, kunnen ouders het studieaanbod tussen scholen vergelijken zoals het hoort”, besluit Daniëls.