Ondernemers krijgen ademruimte bij stofhinder

Door Johan Van Overtveldt op 19 juni 2018, over deze onderwerpen: Ondernemen, Belastingen, Financiën
Wegwerkzaamheden

Het zal je als ondernemer maar overkomen. Eindelijk begint men aan die noodzakelijke infrastructuurwerken in je straat, en dan blijkt je zaak lange tijd moeilijk bereikbaar te zijn. Het eindresultaat mag dan veelbelovend, ondertussen lijden je omzet en je inkomen wel onder de hinder.

“Voortaan kunnen ondernemingen bij de fiscus steunmaatregelen aanvragen wanneer zij hinder ondervinden door infrastructuurwerken. Deze steunmaatregelen geven ondernemingen financiële ademruimte en laten hen toe om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Drie steunmaatregelen

Concreet kan je een beroep doen op drie steunmaatregelen wanneer je het moeilijk hebt om de bedrijfsvoorheffing, de btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en/of de rechtspersonenbelasting te betalen: een afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsinteresten en de kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Er zijn wel enkele beperkingen. Zo moet het gaan om werken die lopen of aangevat zijn vanaf 1 maart 2018 en die de volledige heraanleg van de infrastructuur (wegdek, voetpaden, parkeerplaatsen…) betreffen. Bovendien moet de looptijd van de werken minimum een jaar bedragen.

Meer info – onder meer over te volgen aanvraagprocedure - vind je op de website van de FOD Financiën. Je Regionaal Invorderingscentrum dient hierbij als centraal contactpunt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is