Nieuwe Code voor modern ambtenarenstatuut

Door Sander Loones op 5 december 2018, over deze onderwerpen: Ambtenaren
Sander Loones

“Gedreven ambtenaren vormen mee de motor van onze gemeenschap, onze overheid, onze democratie. Zij maken elke dag opnieuw het verschil.” Minister van Ambtenarenzaken Sander Loones heeft een ambitieus voorstel klaar om de federale ambtenaren een modern statuut te geven, gebundeld in één nieuwe Code.

De nieuwe Code bevat een aantal maatregelen voor personeelsleden:

  • Een vergoeding voor snelle e-bikes
  • Competenties centraal in plaats van diploma’s
  • Voorrang aan interne rekrutering
  • Uitbreiding van het recht op opleiding

Daarnaast werkt de Code een aantal discriminaties weg tussen statutaire en contractuele ambtenaren:

  • Toegang tot promoties, weddeschalen zonder beperking, mogelijkheid tot uitoefening van hogere functies en de evaluatie van collega’s voor contractuelen
  • Zorgverlof voor contractuelen aan dezelfde voorwaarden als statutairen
  • Uitbreiding adoptieverlof voor statutairen, afgestemd op dat van contractuelen

Ook besteedt de nieuwe Code bijzonder aandacht aan wie het wat moeilijker heeft:

  • Een nieuw re-integratietraject voor personeelsleden die hun loopbaan willen heroriënteren
  • Uitbreiding van progressieve werkhervatting na ziekte met behoud van wedde
  • Verkorte en vereenvoudigde wervingsprocedure voor personen met een handicap

Tot slot voorziet de nieuwe Code een meer geharmoniseerde verlofregeling.

“Ik wil onze mensen meer grip en controle geven op hun eigen loopbaan, zodat zij meer kansen krijgen om door te groeien. De tekst is het resultaat van meer dan een jaar onderhandelen, met ook 28 informele en formele gesprekken met de vakbonden. We moeten blijven investeren in hen en dat doen we ook”, besluit Sander Loones.

ambtenaren

ambtenaren

ambtenaren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is