Nieuw wapen in strijd tegen sociale fraude

Bouwvakker

Wanneer een buitenlandse arbeider in ons land een document voorlegt dat onterecht aangeeft dat hij in eigen land sociale bijdragen betaalt, mag een rechter dat document voortaan afwijzen. Tot voor kort was zo’n A1-document nog in alle omstandigheden bindend. “Eindelijk geeft Europa een duidelijk signaal dat fraude onaanvaardbaar is”, zegt Europarlementslid Helga Stevens.

Heel wat Oost-Europese bouwvakkers werken hier met valse A1-documenten. Als zij noch in hun thuisland, noch in België sociale bijdragen betalen, betekent dat oneerlijke concurrentie voor onze Vlaamse bouwvakkers. “Door A1-documenten niet zomaar meer te aanvaarden, zijn de Europese lidstaten niet langer machteloos tegenover valsspelers”, stelt Helga Stevens. “Het misbruik met dergelijke documenten is op dit moment immers zeer groot. Dat ondergraaft het draagvlak voor de interne markt.”

Sneller sociale bijdragen betalen in gastland

Kamerlid Wouter Raskin dringt er bovendien op aan dat gedetacheerde werknemers die in België werken sneller hun sociale zekerheidsbijdragen betalen: “Nu kunnen zij nog twee jaar lang bijdragen in eigen land betalen. Zolang dat het geval is, zullen de Vlaamse werknemers de concurrentieslag blijven verliezen. In risicosectoren, zoals onze bouwsector, zou volgens ons een detachering maximaal zes maanden mogen duren. Daarna moeten sociale zekerheidsbijdragen in het gastland betaald worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is