"In financieel en economisch stormweer zou de Nationale Bank net zekerheid moeten kunnen bieden”, reageert Kamerlid Sander Loones. “Wanneer de politieke onmacht van de regering-De Croo niet getemperd kan worden door economische stabilisatoren, dreigt de storm nog meer toe nemen. En dat moet ons allemaal enorme zorgen baren.”

Dringend actie nodig

Sander roept om op dringend actie te nemen. “We moeten de buffers binnen de Nationale Bank versterken zodat zij haar financiële risico’s meer onder controle krijgt. De Bank zegt nu al dat ze haar dividenden voor 2022 niet volledig kan betalen. Daarnaast moeten we ook kijken naar 2023: de regering-De Croo wil volgend jaar nog 345.000 euro dividend uit de Bank wegsluizen, maar dat zou de risico’s voor de NBB nóg groter maken.” 

Spelen met onze welvaart

Loones dient dan ook een amendement in op de begroting. Om de kapitaalspositie van de NBB te verstevigen, zou het dividend voor 2023 daarmee op nul worden gezet. “Wie nu nog niet beseft dat dringende hervormingen nodig zijn, speelt met onze welvaart”, besluit Loones.