In Vlaanderen mag je enkel in erkende zwemwateren gaan zwemmen. Op veel plaatsen is zwemmen dan ook uitdrukkelijk verboden door de lokale overheid of de waterlopenbeheerder. De motivatie hierachter zijn onder meer risico’s zoals de kwaliteit van het zwemwater – die niet ten allen tijde gegarandeerd kan worden, er niet overal een vlotte toegankelijkheid is of omdat er geen toezicht via redders voorzien kan worden.

Hete zomers versterken vraag naar zwemmen in open water

Tot vorig jaar was zwemmen in open lucht toegestaan in 70 strandwateren en 47 binnenwateren. “Daar voegen we in 2021 alvast vier binnenwateren aan toe. De warme, zelfs ronduit hete zomers, versterken de vraag naar zwemmen in open water. Een vraag die ik ter harte neem. En ik niet alleen, ook mijn collega Ben Weyts wil meer mogelijkheden om te zwemmen in open lucht. Onze kabinetten zijn gestart met een oefening om te bekijken waar zwemmen deze zomer eventueel al mogelijk zou kunnen zijn onder de vorm van enkele ‘proeflocaties’. In nauwe samenwerking met de collega’s in de regering onderzoeken we de opties en brengen we de knelpunten en mogelijkheden in kaart.”

Meer zwemmen in de natuur moet kunnen

“Vlaanderen investeert volop in meer sportinfrastructuur, zodat nog meer Vlamingen in hun eigen buurt alle mogelijkheden krijgen om aan sport te doen. Daarnaast willen we het ook zoveel mogelijk kansen geven om aan sport te doen en te bewegen in de natuur. Hoe meer mogelijkheden er zijn om aan gezonde lichaamsbeweging te doen, hoe lager ook de drempel. Het is een beetje gek dat we miljoenen investeren in zwembaden, terwijl we kosteloze zwemmogelijkheden in de natuur links laten liggen. Ik vind dat we daarin minder terughoudend moeten zijn. Meer zwemmen in de natuur moet echt kunnen", zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Inspiratie in Denemarken en Duitsland

De Vlaamse ministers kijken verder dan enkel de aankomende zomer. Ook een mogelijke wijziging van de regelgeving komt in het vizier. Daarom werd een vergelijkende studie opgestart in opdracht van Sport Vlaanderen en de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het agentschap Zorg en Gezondheid. “Daarin wordt de aanpak en beleidsvisie van andere Europese lidstaten zoals Frankrijk, Duitsland, Nederland en Denemarken geanalyseerd zodat we op basis van die inzichten de Vlaamse regelgeving kunnen verbeteren. Die resultaten worden tegen eind juni verwacht”, zegt Demir.

Zwemmen in open lucht op zoveel mogelijk plaatsen mogelijk maken

“Uiteraard is het de bedoeling om zwemmen in open lucht op zoveel mogelijk plaatsen te laten doorgaan, maar vandaag gaat onze regelgeving echter heel ver, tot het bepalen van het aantal centimeter zand op de bodem toe. Het veiligheidsaspect en respect voor de natuur zijn en blijven uiteraard heel belangrijk.  Vandaar dat we deze oefening dan ook grondig aanpakken en niet over een nacht ijs gaan. Wat veilig kan doorgaan, moeten we in de toekomst absoluut faciliteren”, besluit Demir.

In tussentijd herhalen de ministers dat niemand mag gaan zwemmen waar dat niet toegelaten is.