Na meer dan dertig jaar opnieuw gemeentefusie in Vlaanderen

Door Liesbeth Homans op 29 november 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering
Liesbeth Homans

De gemeenteraden van de Limburgse gemeenten Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode hebben hun eerder aangekondigde fusieoperatie nu ook principieel goedgekeurd. “Heuglijk nieuws”, vindt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. “Niet alleen gaat het hier om de eerste fusie van Vlaamse gemeenten in 33 jaar, het is ook de allereerste vrijwillige gemeentefusie in Vlaanderen. Ik hoop dat er nog veel meer volgen. Dat is niet alleen goed voor de bestuurskracht maar ook voor de dienstverlening. Daarnaast vermindert ook het aantal politieke mandaten.”

Midden juni keurde ook het Vlaams Parlement het nieuwe decreet goed waarmee deze Vlaamse Regering de vrijwillige fusie van gemeenten wil stimuleren. “Het gaat hier dus geenszins om een verplichting", merkt minister Homans op. "Maar wie fuseert, zal wel kunnen rekenen op een financiële bonus: enerzijds ter ondersteuning van de transitiekosten die een fusieoperatie onvermijdelijk met zich meebrengt, anderzijds om extra investeringsruimte te creëren voor de nieuwe fusiegemeente.” Zo kunnen de fuserende gemeenten genieten van een overname van hun schulden door de Vlaamse overheid. Concreet gaat het over 500 euro schuld per inwoner van de deelnemende gemeenten. Voor de twee Limburgse gemeenten betekent dat een tegemoetkoming van maar liefst 11,7 miljoen euro. “Door die schuldovername krijgen de lokale besturen de financiële ruimte om te investeren, wat tot een nog betere dienstverlening zal leiden”, aldus Homans.

Slagkrachtige bestuursniveaus

Minister Homans slankt ook de provincies af en integreert de OCMW’s en de gemeentebesturen tot een lokaal bestuur dat zorgt voor een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Eerder werd ook al heel wat overbodige bureaucratie voor de lokale besturen afgeschaft en kregen de gemeentebesturen meer ruimte om een personeelsbeleid op maat te voeren. “Al die hervormingen en maatregelen tonen aan dat ik resoluut kies voor efficiënte en slagkrachtige bestuursniveaus, minder bureaucratie en meer autonomie, minder mandaten en een bundeling van expertise”, besluit minister Homans.

Beluister hier een interview met minister Homans over deze bestuurlijke primeur voor Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is