De Belgische nationaliteit van Belgen met een dubbele nationaliteit kan nu al vervallen. Maar dat gebeurt niet automatisch. De rechter kan dat pas doen bij wie veroordeeld is tot minstens vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor een terroristisch misdrijf én als het Openbaar Ministerie dat vraagt. Het wetsvoorstel van Smeyers en Metsu laat deze voorwaarden vallen en verplicht de rechter de vervallenverklaring automatisch uit te spreken, zodra een persoon veroordeeld wordt voor een terroristisch misdrijf. Een nationaliteit ontnemen is alleen mogelijk bij een meervoudige nationaliteit, want je kan iemand niet staatloos maken.

Waarden niet verloochenen

“Een nationaliteit is niet enkel een code in het Rijksregister. Ze staat ook voor rechten, plichten en bepaalde waarden”, zegt Smeyers, hoofdindiener van het wetsvoorstel. “Wij vinden dat burgers die door hun terroristische daden die waarden verloochenen, niet langer mogen genieten van de voordelen van de Belgische nationaliteit.”

Het wetsvoorstel gaat een stap verder dan een wetsontwerp van de regering dat in juli van vorig jaar werd goedgekeurd. “Terrorisme is een zeer ernstig feit, als dader en als medeplichtige, want het is een aanval op onze democratische rechtsstaat. Niemand wordt ‘per ongeluk’ veroordeeld voor terrorisme. Wie zich zo openlijk afkeert van de waarden van de Verlichting verdient een zware straf”, voegt Smeyers toe.