N-VA wil veroordeelde terroristen Belgische nationaliteit afnemen

Door Sarah Smeyers, Koen Metsu op 18 juli 2016, over deze onderwerpen: Veiligheid
Sarah Smeyers

Als het van Sarah Smeyers en Koen Metsu afhangt, speelt een veroordeelde terrorist zijn Belgische nationaliteit kwijt, als die over meerdere nationaliteiten beschikt. Er bestaat al een wet in die zin, maar die zit vol met ‘voorwaarden’.  Het zijn net die voorwaarden die beide Kamerleden willen laten vallen. 

De Belgische nationaliteit van Belgen met een dubbele nationaliteit kan nu al vervallen. Maar dat gebeurt niet automatisch. De rechter kan dat pas doen bij wie veroordeeld is tot minstens vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor een terroristisch misdrijf én als het Openbaar Ministerie dat vraagt. Het wetsvoorstel van Smeyers en Metsu laat deze voorwaarden vallen en verplicht de rechter de vervallenverklaring automatisch uit te spreken, zodra een persoon veroordeeld wordt voor een terroristisch misdrijf. Een nationaliteit ontnemen is alleen mogelijk bij een meervoudige nationaliteit, want je kan iemand niet staatloos maken.

Waarden niet verloochenen

“Een nationaliteit is niet enkel een code in het Rijksregister Een databank die alle persoonsgebonden gegevens verzamelt van iedere Belg en vreemdeling die legaal in België verblijft. Die gegevens zijn afkomstig uit het bevolkingsregister, vreemdelingenregister (bijgehouden door de gemeenten) en wachtregister (bijgehouden door de Dienst Vreemdelingenzaken). Voor het beheer ervan staat de FOD Binnenlandse Zaken in. Door het unieke rijksregisternummer kan de overheid snel en efficiënt personen identificeren en moet zij niet telkens opnieuw de gegevens opvragen bij de burger. Rijksregister . Ze staat ook voor rechten, plichten en bepaalde waarden”, zegt Smeyers, hoofdindiener van het wetsvoorstel. “Wij vinden dat burgers die door hun terroristische daden die waarden verloochenen, niet langer mogen genieten van de voordelen van de Belgische nationaliteit.”

Het wetsvoorstel gaat een stap verder dan een wetsontwerp van de regering dat in juli van vorig jaar werd goedgekeurd. “Terrorisme is een zeer ernstig feit, als dader en als medeplichtige, want het is een aanval op onze democratische rechtsstaat. Niemand wordt ‘per ongeluk’ veroordeeld voor terrorisme. Wie zich zo openlijk afkeert van de waarden van de Verlichting verdient een zware straf”, voegt Smeyers toe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is