Freilich volgt in de Kamer cybercriminaliteit op. Hij wil met zijn voorstel de fraudeurs een hak zetten. “Factuurfraude, oplichting via phishing mails, valse sms’jes en WhatsApp berichten, het is dagelijkse realiteit geworden. Je kan het zo gek niet bedenken, of criminelen hebben een manier gevonden om brave burgers en bedrijven op te lichten. Wat al deze vormen van fraude met elkaar gemeen hebben, is dat slachtoffers op eigen initiatief een betaling uitvoeren via de bank. Zij verkeren in de waan dat hun overschrijving effectief verstuurd zal worden naar die persoon of instantie die zij hebben ingegeven als begunstigde: naar een familielid dus, of de douane, de belastingen of een bedrijf waarmee ze samenwerken. Alleen is dat niet het geval en belandt hun geld rechtstreeks bij de criminelen.”

Banken verplichten overeenkomst tussen rekeningnummer en naam begunstigde te controleren

Het nieuw wetsvoorstel wil dat banken verplicht worden om controles uit te voeren tussen het rekeningnummer en de naam van de begunstigde en dat het de klant informeert of die wel overeenkomen. Is dat niet het geval, dan kan de klant kiezen om de betaling niet uit te voeren. “Vandaag is van zo’n controle absoluut nog geen sprake. Of u nu de correcte naam van de begunstigde ingeeft, dan wel de betaling maakt aan Bart De Wever of aan Mickey Mouse, het maakt helemaal niet uit. De bank zal de betaling altijd uitvoeren – ongeacht de naam die u opgeeft.”

Wetsvoorstel beschermt ook wie per vergissing fout rekeningnummer invoert

Van dat handige achterpoortje hebben criminelen al veel te lang misbruik gemaakt, vindt Freilich. “Daar willen mijn partij en ik nu paal en perk aan stellen! Twee Europese landen zijn ons hierin voorafgegaan: Nederland en sinds kort ook het Verenigd Koninkrijk. De fraude daar is sindsdien spectaculair gedaald – met maar liefst 81 procent, aldus cijfers van Rabobank.”

Het systeem zal ook mensen beschermen die per abuis een fout rekeningnummer ingeven (en waar dus geen sprake is van fraude). Vandaag kan het een enorme lijdensweg zijn om dat geld te recupereren.