N-VA wil de export van kinderbijslag inperken

Door Sander Loones op 20 februari 2016, over deze onderwerpen: Uitkeringen, Europees beleid, Kinderbijslag
N-VA wil de export van kinderbijslag inperken

Het akkoord dat de Europese Raad bereikte met het Verenigd Koninkrijk omvat een aantal maatregelen die ook voor de andere lidstaten opportuniteiten bieden. Zo zullen lidstaten strengere eisen kunnen stellen aan het uitkeren van bijslag aan kinderen die niet wonen in het land waar hun ouders werken. En een lagere bijslag wordt mogelijk voor kinderen die wonen in landen met een goedkopere levensstandaard.

Ook België kan die maatregel onmiddellijk invoeren voor nieuwe aanvragen. Vanaf 2020 kan dat bovendien voor alle bestaande kinderbijslaguitkeringen. “We moeten alle mogelijke middelen inzetten om socialezekerheidsmigratie aan te pakken. Het vrije verkeer in Europa is er om in een ander land te gaan werken, niet om er te profiteren van het sociale systeem”, zegt Sander Loones, Europees Parlementslid en ondervoorzitter van de N-VA.

Apart sociaal statuut

“Wij pleiten al langer voor een apart sociaal statuut. Met deze beslissing haalt Europa zijn voet een stuk van de rem. Ik stel vast dat Angela Merkel in Duitsland daar alvast gebruik van wil maken. Ook wij moeten de mogelijkheden die David Cameron heeft bedongen volop toepassen. De Europese christendemocraten en liberalen hebben zich achter dit akkoord geschaard. Ik ga ervan uit dat het inperken van dergelijke kinderbijslagen op nationaal niveau dus ook moet lukken”, aldus Loones.

Efficiëntere EU

De N-VA vindt dat met dit akkoord grote stappen vooruit worden gezet. Maar evenzeer blijven meer hervormingen nodig. “De laatste dagen vielen mij de forse verklaringen op van verschillende regeringsleiders. Als zij denken dat met dit akkoord de roep naar verdere hervormingen van de baan is om te komen tot een efficiëntere EU, dwalen zij. En als ze denken dat een absoluut geïntegreerde Europese superstaat, met het Verenigd Koninkrijk aan de zijlijn, de weg uit de crisis is, dan negeren zij de realiteit”, concludeert de ondervoorzitter van de N-VA.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is