Pensioenstelsel onder druk

De manier waarop men de fout wil rechtzetten is verkeerd, meent Jan Spooren, pensioenexpert van de N-VA. “De berekening die gebruikt wordt, zorgt voor een grotere uitkering dan oorspronkelijk beloofd aan de mijnwerkers. Ze leidt tot overcompensatie, terwijl er tal van noden in de pensioenen te lenigen zijn en het pensioenstelsel nu al onder druk staat.”

Terechte verzuchtingen van de mijnwerkers

De N-VA zal zich in het parlement onthouden ten aanzien van het liggende wetsvoorstel om de pensioenen van de mijnwerkers te regulariseren. De Limburgse parlementsleden zullen het voorstel wél steunen: “Om duidelijk te maken dat we echt wel oor hebben naar de terechte verzuchtingen van de mijnwerkers. De overheid heeft een belofte gemaakt, deze moet worden nagekomen”, aldus Wouter Raskin. “De Volksunie heeft zich altijd geëngageerd voor de belangen van de Limburgse mijnwerkers en hun pensioenstelsel, en de N-VA zet dit onverkort verder”, besluit Raskin.