Sommige lidstaten beseffen dat nu ook en vragen zo’n impactbeoordeling per land. Al blijft het volgens Johan Van Overtveldt bizar dat men die vraag stelt nadat men akkoord is gegaan met de aanscherping van het 2030-doel (een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 55 procent tegen 2030). “Hoe gaan we die inspanningen op een kostenefficiënte manier verdelen? En wat met de sociale impact? Ons pleidooi voor een haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid blijft overeind”, zegt Van Overtveldt, die ook nog wijst op de paradoxale houding van de paars-groene regering: “De klimaatambities van het federale regeerakkoord zijn torenhoog. Tegelijk sluit deze federale regering koolstofvrije kernenergie uit, met nefaste gevolgen voor de economie én de belastingbetaler.”