N-VA pleit voor een versnelde uitrol slimme energiemeters in Brussel

Cieltje Van Achter

“Digitale of slimme elektriciteits- en aardgasmeters hebben vele voordelen en toch stelde bevoegd minister Maron vandaag hun nut voor de gewone consument in Brussel nog in vraag.” Cieltje Van Achter, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement, ondervroeg vandaag minister Maron over de trage uitrol van die digitale meters in Brussel.

Terwijl de Vlaamse Regering volop inzet op de versnelde uitrol van slimme meters, blijft de Brusselse regering ter plaatse trappelen. Zo waren er eind juni 2020 slechts 19.000 slimme meters geïnstalleerd op in totaal 600.000 aansluitingspunten in het gewest. Voor volgend jaar is de plaatsing van 8.200 slimme meters voorzien. 170.000 van de oudste meters zullen in de toekomst ook vervangen worden en dit aan een tempo van 25.000 meters per jaar. Als we aan dat ritme verder werken, zijn de meters over 50 jaar vervangen… Dat kan echt niet ambitieus genoemd worden.

Ecolo-minister stelt digitale meter in vraag

Wat nog erger is, is dat minister Maron vandaag in het parlement het nut van de digitale meter voor de consument in vraag stelde. Terwijl het toch overduidelijk is dat met een digitale meter de consument een beter inzicht krijgt in zijn of haar energiegebruik én dat de consument dit kan opvolgen via het webportaal van de netbeheerder of via een app. Op die manier kan de consument zijn verbruik actief sturen en de goedkoopste leveranciers kiezen die dynamisch inspelen op periodes van lage prijzen. Bovendien stuurt de digitale meter de meterstanden automatisch door naar de netbeheerder en zijn er dus geen manuele opnames meer nodig: een aanzienlijke efficiëntiewinst voor de netbeheerder die moet leiden tot goedkopere tarieven.

Brusselaar moet voordelen innovatieve meters kunnen genieten

Terwijl de Vlaming met een digitale meter vandaag al via Fluvius zijn energieverbruik kan volgen, is het voor de Brusselaar nog wachten op zo’n applicatie. “Ik pleit voor een versnelde uitrol van de slimme energiemeter in Brussel. Vlamingen kunnen nu al hun energieverbruik digitaal opvolgen. Ook de Brusselaar moet kunnen genieten van de voordelen van deze innovatieve meters. Ik dring er bij minister Maron op aan dat hij een versnelling hoger schakelt en aardgasnetbeheerder Sibelga aan het werk zet", besluit Cieltje Van Achter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is