N-VA kiest voor correcte vrijhandel, PS wil grenzen enkel open voor meer migratie

N-VA kiest voor correcte vrijhandel, PS wil grenzen enkel open voor meer migratie

Het Europees Parlement heeft het CETA-akkoord goedgekeurd, dat voor een vlotter handelsverkeer tussen de Europese Unie en Canada moet zorgen. “Vlaanderen wil sterk, open en zelfbewust in de wereld staan. Onze handelspolitiek is daarvoor een slagkrachtig instrument”, zegt Europees Parlementslid Sander Loones. “Het verschil met Wallonië kan niet groter zijn. De PS stemde immers tégen het CETA-akkoord en sluit zich daarmee aan bij het nefaste protectionistische discours dat opnieuw de kop opsteekt, met Amerikaans president Trump als grote gangmaker.”

Anno 2017 is een op de zes jobs in Vlaanderen afhankelijk van export. Zo staat onze deelstaat op zijn eentje in voor 83 procent van alle Belgische export. Voor de export naar Canada is dat zelfs 90 procent. En van alles wat Canada omgekeerd naar België verscheept, komt 98 procent in Vlaanderen terecht. “Vlaanderen leeft van de internationale handel. Het is de motor van onze welvaart”, verklaart Loones. “En daarin past ook dit nieuwe akkoord met Canada, dat voordelen biedt voor onze consumenten én voor onze ondernemingen, groot én klein. We krijgen een ruimere keuze tussen meer, betere en goedkopere goederen en diensten. Tegelijk komt er een grotere afzetmarkt voor wat wij kunnen leveren. We roepen de Europese Unie daarnaast op om sterk werk te blijven maken van een harde strijd tegen elke vorm van dumping.”

Geen afbraak

Met CETA wordt geen afbreuk gedaan aan onze normen rond voedselveiligheid, milieu en volksgezondheid. Ook onze consumentenbescherming en arbeidsnormen blijven gebetonneerd. “Er blijven veel vragen circuleren over CETA. De antwoorden zijn alvast ook te lezen in een pamflet dat door de PS werd verspreid”, merkt Loones op. “De Waalse socialisten boden het meeste weerstand tegen dit Vrijhandelsakkoord Een akkoord dat een verregaande vermindering of opheffing beoogt van tarieven op de import en export van goederen en diensten. Het houdt evenwel geen vrij verkeer van kapitaal en arbeid in. Het tegenovergestelde is protectionisme, waarbij doelgericht barrières worden opgelegd in de vorm van importheffingen of niet-tarifaire handelsbelemmeringen. vrijhandelsakkoord, maar toen de deal uiteindelijk rond was, communiceerde de partij voluit: dat CETA wel degelijk een verbod voorziet op de import van hormonenvlees, dat onze publieke dienstverlening wordt beschermd, en dat het akkoord kansen en garanties biedt voor onze landbouwsector. Ook werd eindelijk erkend wat experten al lang bevestigd hadden: met CETA komen er geen private rechtbanken. Duidelijke antwoorden, erkend én ondertekend door de grootste criticasters.”

Bokkensprongen

Toch stemden de PS-kameraden in het Europees Parlement alsnog tégen het Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. handelsakkoord met Canada. “Weinig consequent. In 2009 en 2011 was de Waalse regering vóór CETA. In 2016 was ze plots tegen, maar na de ‘Grote Magnette-show’ dan toch weer vóór. En uiteindelijk stemt ze toch tegen. Wie kan die bokkensprongen nog volgen?”, vraagt Loones zich af. Daarbij komt dat zelfs de meerderheid van de Europese socialisten CETA wél steunt, wat meteen ook aangeeft hoe geïsoleerd de PS en andere tegenstanders wel staan.

“De PS loopt Trump achterna en vergist zich zo nog maar eens van partner om de échte belangen van de Franstaligen te verdedigen”, besluit Loones. “De grenzen openen voor ongecontroleerde migratie? Daarvoor moet u bij de PS zijn. Maar kwaliteitsproducten uit Canada? Daar sluiten ze de grenzen voor.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is