In 2020 vierde het rijbewijs met punten haar 30ste verjaardag. In theorie althans, want aan de wet die de invoering van dit rijbewijs mogelijk maakte, werd nooit uitvoering gegeven, vooral wegens onwil langs Franstalige kant. Nochtans wezen diverse studies al op de positieve impact op de verkeersveiligheid. Zeker op korte termijn valt een daling van het aantal verkeersslachtoffers te verwachten. En dat mag ook wel. Ondanks de inspanningen van de verschillende overheden laten nog steeds te veel mensen het leven in het verkeer.

De ambities in het paars-groene federale regeerakkoord reikten niet verder dan het uitvoeren van een vergelijkende studie rond de invoering van het puntenrijbewijs en het openlaten van de piste om het puntenrijbewijs als basis te gebruiken om recidive in het verkeer beter aan te pakken. Het leek erop dat de Franstalige weerstand er alweer voor zou zorgen dat het puntenrijbewijs ook deze legislatuur niet ingevoerd zou raken.

Dat CD&V nu met een wetsvoorstel komt om het rijbewijs met punten eindelijk te activeren, kan dan ook op de steun rekenen van de N-VA. Kamerlid Wouter Raskin: “Wij pleiten al sinds jaar en dag voor de invoering van het rijbewijs met punten. Helaas staan de Franstaligen al even lang op de rem. En minister Gilkinet lijkt geen uitzondering te zijn. Hij liet door het verkeersveiligheidsinstituut Vias de gevraagde vergelijkende studie uitvoeren over het puntenrijbewijs, maar de resultaten van die studie mogen blijkbaar nog niet met het parlement gedeeld worden. Stroken de resultaten misschien niet met zijn eigen ideeën?”

Kamerlid Raskin heeft deze voormiddag dan ook geëist dat de minister onmiddellijk de resultaten van de studie zou overmaken aan alle leden van de Kamercommissie Mobiliteit. Want hoe verder de klok tikt, hoe meer de slachtofferstatistieken aandikken.