Dat het tekort voor 2023 volgens het monitoringcomité lager zou uitvallen dan verwacht, is het gevolg van de marges die waren ingecalculeerd voor de energie- en inflatiecrisis en die minder moeten worden benut. Voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker zorgde voor een voorzichtige begroting”, herinnert Loones zich. “De nieuwe staatssecretaris Bertrand zou nu hetzelfde moeten doen. Deze meevallers mogen niet worden gebruikt om minder te doen."

“Het ziet er slecht uit”

Integendeel, het is nu het moment om een tandje bij te steken. “De Croo kondigde een pensioenhervorming aan tegen maart, maar die wordt alweer uitgesteld. De beloofde fiscale hervorming wordt blijkbaar ook niets voor de begrotingscontrole. En over de broodnodige arbeidsmarkthervormingen wordt zelfs niet meer gesproken, laat staan over een noodzakelijk kerntakendebat”, vat Loones samen. “Gebroken beloftes bovenop gebroken beloftes. De maand maart werd door De Croo zelf aangekondigd als de laatste kans om nog enige palmares bijeen te sprokkelen. Dat ziet er dus slecht uit.”