Om de bevolking helemaal wettelijk te kunnen inenten met het coronavaccin, waren enkele wetgevende ingrepen nodig. Zo werd een wet gestemd waardoor naast verpleegkundigen, vroedkundigen en artsen ook andere zorgberoepen met een medische achtergrond de prikken konden toedienen. Zo konden bijvoorbeeld ook apothekers en studenten geneeskunde bijspringen. De Vlaamse vaccinatiecentra werkten zeer performant gedurende de voorbije maanden en steunden hiervoor op een leger van zorgverstrekkers en vrijwilligers.

Wet vervalt juist bij uitrol derde prik

Net op het moment dat de Hoge Gezondheidsraad het advies gaf om de oudere bevolking voor een derde keer te vaccineren én in volle uitrol van de derde prik voor 85-plussers en risicopatiënten, blijkt dat de wet die bepaalt dat de vaccinatie uitgevoerd mag worden door anderen dan verpleeg- en vroedkundigen of artsen vervalt. Dat komt omdat in de wettekst vermeld staat dat de maatregel dient voor de beheersing van de coronacrisis.

Kathleen Depoorter roept federaal minister op om fout recht te zetten

De federale regering anticipeerde niet op het feit dat de vaccinatiecentra zouden openblijven voor de derde prik en verlengde het noodzakelijke Koninklijk Besluit niet. Deze fout luidt dan dus ook meteen het einde van de wet in die de uitvoering van verpleegkundige taken verruimt. “Het is onvoorstelbaar dat onze vaccinatiecentra vandaag in de onwettelijkheid zouden terechtkomen of zouden moeten sluiten wegens personeelstekort doordat het federale niveau niet voorbereid was op deze, toch wel te voorziene, situatie. Ik roep minister Vandenbroucke dan ook op om dringend het wettelijke kader aan te passen aan de nood op het veld”, aldus Kathleen Depoorter.