Bij dat optreden van Spanje stelt Jambon zich vragen: "Toen de politie daar die vreedzame mensen is gaan ineen kloppen. Toen de Spaanse staat twee opinieleiders gevangen genomen heeft. En de Spaanse regering die nu in de plaats gaat treden van een democratisch verkozen regering en die regeringsleden in de gevangenis gestoken worden. Wat hebben ze verkeerd gedaan? Ze hebben enkel het mandaat uitgevoerd dat ze van hun kiezers gekregen hebben."

Waar blijft Europa?

Omdat al deze zaken gebeuren in een Europese lidstaat, is een optreden van Europa nodig. De vicepremier vraagt zich dan ook af waar dat optreden blijft. Als het tot een proces komt voor Puigedemont, moet de internationale gemeenschap erop toezien dat dat eerlijk proces is. De Europese wetgeving en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staan boven de wetgeving in een Europese lidstaat. Europa heeft dus de middelen in handen om hierop toe te zien.