Minister Homans zorgt voor oplossing integratie OCMW en gemeente

Door Liesbeth Homans op 13 mei 2016, over deze onderwerpen: Politiek, Lokale overheid, Verandering
Minister Homans zorgt voor oplossing integratie OCMW en gemeente

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft een oplossing klaar om de integratie van OCMW’s en gemeentebesturen vorm te geven. Het OCMW en de gemeente blijven juridisch gezien twee aparte rechtspersonen, maar de burger zal daarvan niets merken. “De gemeenteraad zal tegelijk OCMW-raad worden”, verklaart minister Homans. “Eén raad zal beslissen over alle dossiers, zodat we komaf maken met het versnipperde lokale sociale beleid en de slagkracht van onze lokale besturen vergroten.” De Vlaamse Regering keurde de conceptnota van minister Homans over dit onderwerp alvast goed.

Nadat de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State de federale wetswijziging, die het OCMW als rechtspersoon zou opheffen, had afgeschoten, maakte minister Homans onmiddellijk werk van een oplossing. “We hebben niet gewacht op de federale oplossing, die er wellicht toch niet zou gekomen zijn”, stelt zij.

Wat verandert er concreet?

  • De gemeenteraad wordt tegelijk OCMW-raad. Wie in 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid of -voorzitter, wordt dus ook OCMW-raadslid of -voorzitter.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt tegelijk beslissingen als vast bureau van het OCMW.
  • Een bijzonder comité voor sociale dienstverlening beslist over individuele dossiers. “Daarin kunnen ook niet-gemeenteraadsleden en externe experts zetelen”, aldus de minister. “Zo houden we privacygevoelige dossiers uit de politieke invloedsfeer.”
  • Er is maar één secretaris en één financieel beheerder meer voor OCMW en gemeente.
  • Er moet maar één meerjarenplanning meer opgemaakt worden voor OCMW en gemeente.

Tegen 2019 zullen alle 308 gemeenten en steden op deze manier functioneren. Daartoe voorziet Vlaanderen ook de nodige ondersteuning. “Mijn doelstelling is altijd geweest om de lokale besturen daadkrachtiger te maken. Bovendien komt een geïntegreerd lokaal sociaal beleid vooral ten goede aan de zwaksten in onze samenleving, wat de kern moet zijn van een daadkrachtig sociaal beleid”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is