Door de veiligheidsmaatregelen die in ons land gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot 31 januari 2021. “Het is niet nodig dat de Vlamingen deze termijnverlenging zelf aanvragen”, laat Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele weten. “Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 en de fiscale verplichtingen nageleefd worden, is er geen belastingverhoging verschuldigd. De verlenging gebeurt automatisch.”

Registratiebelasting: termijn voor registratie van een akte

Minister Diependaele beslist om geen belastingverhoging op te leggen als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden.

Bijvoorbeeld:
Na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 november 2020. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021.

Registratiebelasting: termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden

“Verhuizen of een domicilie wijzigen tijdens deze tweede golf is geen sinecure. Bepaalde termijnen voor registratierechten zijn echter wel gebaseerd op gegevens uit het bevolkingsregister. Om de mensen toch de kans te geven om aan hun verplichtingen te voldoen, verlengen we ook hier de referentieperiode. Om bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden, moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn verlengen we tot 31 januari 2021”, laat minister Diependaele weten.

Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen

De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal niet opgelegd worden als de aangifte ingediend wordt tegen 31 januari 2021. 

“Voor de erfgenamen is het verlies van een dierbare al een moeilijke periode. Deze coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat bepaalde aanvullende diensten moeilijker bereikbaar waren, want een nalatenschap regelen vergt toch intermenselijk contact. .Het spreekt dus voor zich dat we voor de aangifte van nalatenschap wat flexibiliteit aan de dag leggen”, verduidelijkt minister Diependaele de keuze.

Bijvoorbeeld:
Erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 november 2020. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021.

Meer info: https://belastingen.vlaanderen.be/nieuwsoverzicht