Wanneer de Europese onderhandelingen starten over de begrotingsregels tijdens het Franse voorzitterschap van de Raad (begin 2022), moet Vlaanderen in de eerste plaats kijken naar de noordelijke lidstaten die hun begroting op orde hebben en omgaan met het belastinggeld als een goede huisvader.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele: “Nu het einde van de pandemie in zicht is, krijgen we ook een kijk op de financiële gevolgen. In de hele EU staan de rekeningen op rood. Stemmen gaan op om de EU-begrotingsregels te laten voor wat ze zijn. Dat is de verkeerde weg, met mogelijks nefaste gevolgen voor de hele Unie. Landen in de EU zijn nauw verbonden met elkaar. We hebben gekozen voor een gezamenlijk front, wat voordelen met zich meebrengt, maar ook risico’s met zich meedraagt. Een groot risico van de verbondenheid is dat landen elkaar ook makkelijk mee in hun val kunnen sleuren. Dit is exact wat zou kunnen gebeuren, mochten we de begrotingsdiscipline loslaten.”

Buffer voor volgende crisis

Voor minister Diependaele zijn gezonde overheidsfinanciën de hoeksteen om volgende crisissen op te vangen. “Verantwoordelijk begrotingsbeleid zorgt ervoor dat je als overheid beleid kan voeren waaraan de maatschappij nood heeft”, vertelt minister Diependaele. “Landen die hun rekeningen niet op hebben, dragen die schulden als een molensteen om de nek en zijn niet in staat om snel te reageren op de uitdagingen die ons te wachten staan. Landen die de staatsschuld laten oplopen, dreigen failliet te gaan, denk maar aan Griekenland in 2010.”

De Europese regels zijn zeker niet feilloos. Het is dan ook goed dat hier de komende maanden debat over gevoerd wordt. Minister Diependaele: “Maar het was duidelijk dat lidmaatschap van de monetaire unie met bepaalde regels kwam. Gezonde overheidsfinanciën zijn cruciaal voor de Unie, aangezien onze gezamenlijke munt een directe impact kan veroorzaken in onze omringende landen. We zijn deze discipline dus niet enkel verplicht aan onze burgers, maar ook naar elkaar toe. Ontspoorde schulden in buurlanden hebben een direct effect op ons.”