De draaiboeken die in juni bezorgd zijn aan de scholen besteden al veel aandacht aan het belang van ventilatie en verluchting. Wetenschappers leren echter elke dag meer over het virus. Zo is het nu duidelijk dat het niet volstaat om klaslokalen slechts enkele keren per dag te ventileren of te verluchten.

Ramen en deuren open

De richtlijnen over ventilatie en verluchting in klaslokalen worden nu dan ook geactualiseerd met heel concrete suggesties en maatregelen. Zo moeten ramen en klasdeuren wijd open. Op zijn minst moet de klasdeur op een kier blijven staan. Klaslokalen worden dus niet meer hermetisch afgesloten als er leerlingen aanwezig zijn. Bovendien wordt een CO2-meter aanbevolen als hulpmiddel om na te gaan of een lokaal voldoende geventileerd is.

Mee evolueren met inzichten

“We leren steeds meer bij. Eerst was er veel aandacht voor handen wassen en gezonde afstand, vervolgens beseften we het belang van mondmaskers en daarna groeiden de inzichten rond ventileren en verluchten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Als de inzichten evolueren, dan moeten wij mee evolueren. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid en actualiseren we de draaiboeken.”

Bijstand aan scholen

Scholen zullen op verschillende manieren bijgestaan worden. Zo komt er een richtsnoer voor de aankoop en het gebruik van een CO2-meter en krijgen scholen een duidelijke checklist voor binnenmilieu op school. Experts zullen de preventieadviseurs van de scholen meer informatie aanreiken over ventilatie. Tot slot zal de onderwijsinspectie tijdens schoolbezoeken gerichte adviezen geven over betere ventilatie en verluchting.