Betere ondersteuning

Concreet willen minister Loones en staatssecretaris Demir een verkorte en vereenvoudigde wervingsprocedure specifiek voor mensen met een handicap. De registratie van personen met een handicap vereenvoudigt. Daarnaast komt er een krediet van 154.000 euro ter bevordering van initiatieven op het vlak van gelijkheid van kansen en aanpassing van arbeidsposten voor mensen met een handicap. Bovendien wordt gepeild naar knelpunten en de oplossingen daarvoor, om de bestaande ondersteuning verder te verbeteren.

Extra teugels

Nu al kunnen overheidsdiensten gebruik maken van ondersteunende maatregelen, zoals voorrang voor personen met een handicap, de uitwisseling van goede praktijken en kennis, een brochure met een leidraad en een lijst van subsidies en organisaties. “We willen onze diensten extra teugels in handen geven, want mensen met een handicap vlot aanwerven is niet altijd even eenvoudig”, zegt staatssecretaris Demir.

Sander Loones ziet alvast de voordelen van de extra ondersteuning. “In deze budgettair moeilijke tijden heeft de overheid elk talent nodig. Gedreven ambtenaren zijn de motor van onze gemeenschap, onze overheid en onze democratie”, besluit minister Loones.