Meer leefbare combinatie van werk en gezin

Door Jan Spooren op 16 mei 2017, over deze onderwerpen: Werken, Ziekte, Uitkeringen
Vader en dochter

Kamerlid Jan Spooren heeft een wetsvoorstel ingediend dat het gemakkelijker moet maken om de zogenoemde thematische verloven op te nemen, zoals het ouderschapsverlof. Daarnaast is in de schoot van de federale regering het concept van de loopbaanspaarrekening goedgekeurd. Die maakt het mogelijk dat je als werknemer, bovenop de al bestaande thematische verloven, nog extra uren en dagen kan opsparen om werk en gezin beter op elkaar af te stemmen.

De complexiteit van sommige thematische verlofstelsels maakt dat een kat er haar jongen bijna niet meer in terugvindt. Zo is de manier waarop je vandaag ouderschapsverlof moet aanvragen, oneindig ingewikkeld. Bovendien is het systeem niet mee geëvolueerd met de nieuwe samenlevingsvormen, zoals co-ouderschap. En dan zijn er nog de verschillende schoolvakanties die ook de ouders steevast moeten zien te overbruggen. “Mijn wetsvoorstel moet het mogelijk maken om het ouderschapsverlof aan te passen aan de effectieve noden van de werknemer, uiteraard in overleg met de werkgever”, legt Spooren uit.

Thematische verloven, maar niet tegen elke prijs

In tegenstelling tot de CD&V, is de N-VA er niet voor te vinden om de vergoedingen te verhogen tot tachtig procent van het loon. Dat zou dan volledig ten laste van de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid komen, maar de verhouding tussen een (sociale) uitkering en een loon moet nog altijd voldoende groot blijven.

Met een sterke inbreng van de N-VA breidde de regering Michel al verschillende thematische verloven uit. Flexibele werkvormen die de combinatie tussen werk en gezin mogelijk maken, zijn immers noodzakelijk om meer mensen langer aan het werk te kunnen houden. “De thematische verloven waarbij je werk kan combineren met de zorg voor kinderen of een ziek familielid, verdienen ondersteuning”, verklaart Spooren. “De niet-gemotiveerde verlofstelsels voor wie pakweg een wereldreis wil maken, moeten echter niet door de belastingbetaler gefinancierd worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is