“Met deze jobbonus blijft de Vlaamse Regering niet bij de pakken zitten. Vlaanderen vult de bevoegdheden maximaal in en compenseert zo het feit dat de federale Vivaldi-regering er niet in slaagt een noemenswaardige lastenverlaging door te voeren, zeker voor de laagste lonen.”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse.

Extra netto loon

“Werken moeten we belonen, daarom moeten mensen met een lager loon netto meer kunnen overhouden. Het beschermen van de koopkracht is voor de Vlaamse Regering belangrijk. Met dit voorstel geven we extra netto loon, tot 600 per jaar, aan deze categorie van loontrekkenden. Op die manier zorgen we niet enkel voor meer koopkracht, maar motiveren we hen ook om aan het werk te gaan en te blijven”, sluit Matthias Diependaele aan.