Als slachtoffer van verkrachting, misdrijven die de dood veroorzaken of pogingen daartoe, zal je voortaan niet alleen geïnformeerd worden over uw rechten via de informatiebrief. De dienst slachtofferonthaal van de justitiehuizen zal ook proactief op de hoogte worden gebracht van de uitspraak. Zij zullen dan contact opnemen met het slachtoffer. Door de dienst slachtofferonthaal systematisch te betrekken kunnen ze veel sneller tussenkomen en slachtoffers proactief informatie en bijstand bieden.

Informatie is een recht, geen service

“Dit is een nieuwe belangrijke stap in een verwaarloosde kerntaak van justitie: het slachtoffer op de eerste plaats zetten. Een menselijke aanpak, respect voor trauma´s, begeleiding in de juridische procedure en up to date informatie over de straf van de dader zijn een basis om te kunnen helen na een misdrijf. Het is geen service, het is een recht. Daarom investeerde ik fors in een versterking van onze diensten slachtofferonthaal. Het aantal justitieassistenten steeg met 40 procent sinds 2020.” zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving.

Inzage dossier kan thuis

Justitie moet slachtoffers niet alleen informeren en bijstaan, ze moet slachtoffers ook de mogelijkheid geven om kennis te nemen van hun dossier in een aangepaste omgeving. De inzage van een strafdossier was tot voor kort enkel mogelijk bij de griffies van de rechtbanken, een weinig slachtoffervriendelijke omgeving of op de kantoren van de dienst slachtofferonthaal.