"Er is budgettair niet veel marge op Vlaams niveau. Er is een tekort op de begroting van 450 miljoen euro en onze schuldgraad is ook gestegen. Dus iedereen die beweert dat er middelen zijn, die moet mij dan maar eens tonen van waar die middelen moeten komen", aldus Diependaele.

Twee putten in zelfde tuin

Dat wil niet zeggen dat de Vlaamse Regering geen oplossingen zal proberen te zoeken, benadrukt Diependaele, maar altijd met het oog op de begroting: "We moeten zeer verstandig te werk gaan, het moeten gerichte maatregelen zijn. Wij moeten als overheid op een verstandige manier met die centen omgaan. Dus ja, ik denk dat we moeten kijken waar we extra kunnen investeren, welke ondersteuning er mogelijk is, maar we kunnen dat niet doen op een manier alsof die zak geld oneindig is. Je vult geen put door een andere put te graven als die twee putten in dezelfde tuin liggen."

"We moeten er eerst voor zorgen dat we de crisisperiode doorkomen, de winter overbruggen", besluit Diependaele. "Maar daarnaast is het belangrijk dat, als we uitgaven moeten doen dat dat op langere termijn een structurele oplossing is, dat we bijvoorbeeld onze energie-afhankelijkheid kunnen afbouwen."