Duizenden leerkrachten maken momenteel gebruik van het uitdovende stelsel loopbaanonderbreking. Het gaat over 50-plussers die in de laatste jaren voor hun pensioen kozen voor een verminderde opdracht. Een groot nadeel aan loopbaanonderbreking is dat er op dit moment geen pauzeknop voorzien is. Je kan niet even uit je loopbaanonderbreking stappen, zelfs al is het maar voor een kortstondige vervanging om je oude school uit de nood te helpen.

Korte vervangingsopdrachten

De Vlaamse Regering heeft nu beslist dat duizenden leerkrachten en ambtenaren vanaf 1 september 2022 hun loopbaanonderbreking vrijwillig mogen onderbreken voor een tijdelijke en betaalde opdracht. Ze behouden de mogelijkheid om hun loopbaanonderbreking nadien gewoon weer verder te zetten. Ambtenaren met loopbaanonderbreking kunnen elke tijdelijke opdracht van minstens 1 maand aanvaarden. Leerkrachten kunnen zelfs hele tijdelijke opdrachten van amper 2 weken aanvaarden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun eigen school even uit de nood helpen door een korte vervangingsopdracht op te nemen. Tijdens de coronacrisis bestond die mogelijkheid ook reeds kortstondig, maar de flexibiliteit is voortaan permanent.

Gezond verstand

“Het systeem was veel te rigide en verhinderde leerkrachten om terug meer te werken”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We maken verloven nu flexibeler en geven mensen met ruimte en goesting de mogelijkheid om in te springen. Dat past in onze strijd tegen het lerarentekort, maar het is ook gewoon een kwestie van gezond verstand.”