Dankzij de kaaimantaks daalde het Belgisch vermogen in belastingparadijzen van 47 naar 29 miljard euro, een vermindering van liefst 18 miljard euro. Volgens ex-minister Van Overtveldt keren steeds meer fiscale zondaars terug naar België vanwege de kaaimantaks, de versterkte internationale uitwisseling van gegevens en de fiscale regularisatie met oplopende tarieven. “Tot spijt van wie het benijdt, de strijd tegen belastingontwijking, de regularisatie én de Kaaimantaks werken”, tweet Johan Van Overtveldt trots.