Jonge leerkrachten sneller vastbenoemd

Door Vera Celis op 3 september 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies
Leerkracht leest voor aan leerlingen

Jonge leerkrachten moeten minder lang wachten op hun vaste benoeming. Van de leerkrachten die in het najaar van 2017 vastbenoemd werden, was 57 procent jonger dan 30 jaar. Vlaams Parlementslid Vera Celis reageert tevreden. “Dankzij maatregelen van de Vlaamse Regering waarbij de zogenaamde benoemingsdata werden vervroegd, krijgen jonge leerkrachten sneller werkzekerheid.”

Jonger dan 30

Leerkrachten komen in aanmerking voor een vaste benoeming wanneer ze 720 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 360 in het betreffende ambt. Tijdens de benoemingsronde van oktober 2017 was de helft tussen de 25 en de 29 jaar oud. “Zeven procent was zelfs jonger dan 25. Dat is een gevoelige toename in vergelijking met voorgaande jaren”, zegt Vera Celis.

Voldoende leerkrachten in de klas

Leerkrachten met een onvolledige vaste benoeming verworven, hebben een voorrangsrecht voor uitbreiding van deze eerste vaste benoeming. De grootste groep leerkrachten die daarvoor in aanmerking komt, is de leeftijdscategorie tussen 30 en 35 jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis reageert positief: “Een hogere werkzekerheid heeft een positief effect op het welbevinden van jonge leerkrachten. Het beperkt ook de uitstroom van leerkrachten, zodat we voldoende leerkrachten in de klas houden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is