Vera Celis

Vlaams volksvertegenwoordiger - 32ste plaats Vlaams Parlement, Antwerpen

Op 6 augustus 1959 werd Vera in Turnhout geboren in een zeer Vlaamsgezind nest. Vader Frans Celis was lid van de VU, later VU-ID en daarna N-VA. Geboeid door de passie van haar leerkrachten, koos Vera ervoor om zelf een lerarenopleiding te volgen.

Ondanks de economisch moeilijke tijd vond ze snel werk als lerares. Tot 2000 gaf Vera zowel in het Heilig-Grafinstituut in Turnhout als in het Sint-Dimpnacollege in Geel les. In september 2001 vond ze haar plaats in het Sint Aloysius-Instituut in Geel en gaf ze nog enkele uren biologie in het Sint-Dimpnacollege. Vanaf 2005 kreeg ze een aantal uren mentorschap, waardoor ze enkel nog lesgaf in het Sint Aloysius-Instituut. Vera heeft altijd lesgegeven vanuit het hart. Haar leerlingen herinneren haar als een zéér gedreven leerkracht biologie.

Vlaams Parlementslid en burgemeester

Naar het goede voorbeeld van haar vader trad Vera al snel toe tot de VU-ID en in 2001 tot de N-VA. In 2009 werd ze verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger. In het Vlaams Parlement werd ze lid van de commissie Onderwijs. Als lid van de ad hoc-commissie Hoger Onderwijs speelde Vera een prominente rol bij de taalregeling voor het hoger onderwijs. Ze was ook lid van de commissie Bijzondere Jeugdzorg.

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 boden de N-VA de kans om de partij te verankeren in de gemeenten. De N-VA werd de grootste partij in Geel en Vera is er sindsdien ‘burgermoeder’.

Vera na de uren

Vera is de trotse moeder van Toon, Saartje en Alexander. Sinds 2012 is ze ook de fiere ‘Tita’ van Alhia. Door haar drukke professionele leven heeft Vera bitter weinig vrije tijd. Elk gat in haar agenda wordt gevuld met mensen die een gesprek vragen of hulp nodig hebben. Een hobby komt er helemaal niet aan de pas. Toch heeft ze nog altijd een grote passie voor muziek, en meer bepaald voor piano. Dit is een oude liefde die ze na haar pensioen terug wil opnemen. Verder is Vera een graag geziene gast op kunsttentoonstellingen en klassieke concerten. Vera is ook ingehuldigd als lid van De Orde van den Prince.