Johan Van Overtveldt snoeit in btw-boetes

Door Johan Van Overtveldt op 29 juni 2018, over deze onderwerpen: Ondernemen, Belastingen, Financiën
Man vult belastingsbrief in

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft aan de administratie de opdracht gegeven om een nieuw btw-boetebeleid uit te werken. “De huidige regels waren veel te streng. Niet alleen zijn de boetebedragen hoog, er wordt ook geen rekening gehouden met de aard van de overtreding. Voortaan gaat men uit van de goede trouw van de ondernemer en niet langer enkel van de kwade trouw”, zegt Johan Van Overtveldt.

Wat verandert er?

Voortaan wordt uitgegaan van de goede trouw van de ondernemer en niet langer enkel van de kwade trouw. Meer bepaald wordt de opgelegde boete op verzoek van de onderneming sowieso volledig kwijtgescholden indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  1. Het gaat om een eerste overtreding van dezelfde aard, in een referentieperiode van vier jaar.
  2. De overtreding werd begaan te goeder trouw. Men gaat in eerste instantie uit van de goede trouw. De administratie moet kwade trouw steeds kunnen aantonen.
  3. De overtreding heeft geen impact op het bedrag van de verschuldigde btw.

Concreet

Concreet betekent dit dat boetes die opgelegd worden naar aanleiding van bijvoorbeeld het laattijdig indienen van een btw-listing, het vermelden van een bedrag in een foutief rooster van de aangifte zonder impact op het bedrag van de verschuldigde btw, het niet voldoen van de btw op een handeling terwijl die btw ook volledig aftrekbaar is, het uitreiken van een factuur die niet voldoet aan één of andere vormvereiste … op eenvoudig verzoek van de onderneming volledig wordt kwijtgescholden. 
 
De nieuwe richtlijnen gelden, in geval van goede trouw, zowel voor boetes van de klassieke btw-controlediensten als de Bijzondere Belastinginspectie. De regels zijn van toepassing op alle verzoekschriften tot kwijtschelding voor boetes opgelegd na 1 januari 2018.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is