“De ECB was natuurlijk beducht voor de gevolgen van zo’n renteverhoging, op vlak van economische groei, overheidsbegroting en de stabiliteit van de financiële markten. Maar mijn punt is net dat door het uitstel van de ECB de gevolgen van die uiteindelijke renteverhoging nu nog groter zullen zijn”, aldus Van Overtveldt, die benadrukt dat hij vorig jaar al wees op de gevaren van de hoge inflatie. “Goed beleid is vooruitzien, en dat heeft de ECB volgens mij onvoldoende gedaan.”

De gevolgen van de renteverhoging voor de Belgische financiën zouden volgens Johan Van Overveldt op korte termijn nog meevallen. “De bekwame mensen van de Schuldcel Financiën hebben er voor gezorgd dat de looptijd van onze overheidsschuld werd verlengd van 7 naar 10 jaar. Daar heb ik als toenmalig minister van Financiën altijd bijzonder veel aandacht voor gehad. Dat wil zeggen dat de renteverhoging pas op een termijn van 1 à 2 jaar een substantiële impact zullen hebben.”